حسینیه دل

از نشانه های قبولی توبه یکی هم اینست که 

امامت با انگشتان مهربانش گرد و خاک از چهره ات پاک کند . . .پی نوشت : عنوان از لهوف صفحه ی 104 ؛ امام بر بالین حر 

  • ♥ محجبه ♥