حسینیه دل

مردها که گریه نمی کنند

مردها وقتی که بغض گلویشان را می فشارد 

در چاه فریاد می زنند : ف آ ط م ه . . .

  • ♥ محجبه ♥