حسینیه دل

در مدرسه ی کربلا 

کودکان به چشم خود دیدند که بابا دو بخش است

بخشی در صحرا ... بخشی بر بالای نیزه

اما این که عمو چند بخش است را ؛ فقط بابا میداند . . .

  • ♥ محجبه ♥