حسینیه دل

تو مرا 

آنقدر آزردی 

که خودم کوچ کنم از شهرت!

بکنم دل ز دل چون سنگت!

تو خیالت راحت 

میروم از قلبت!

میشوم دورترین خاطره در شبهایت...

تو به من میخندی..

و به خود می گویی:

باز می آید و میسوزد از این عشق! 

ولی؛

برنمیگردم نه!!

میروم آنجایی 

که دلی بهر دلی تب دارد...

عشق زیباست و حرمت دارد!

تو بمان...

دلت ارزانی هرکس که دلش مثل دلت 

سرد و بی روح شده است...

تو بمان در شهرت...

تو بمان!
+ خداحافظ .

  • ♥ محجبه ♥